That Sushi Spot

That Sushi Spot

Kashrus Info

Business Type: Sushi

View Certificate: View PDF

Kashrus Type: Parve


Pas Yisroel: Yes

Yoshon: Yes

Bishul Yisroel Tuna: Yes

Simanim Checked Salmon/Lox, Anasakis Free Fish: Yes

Additional Kashrus Hidurim: Yes

Map